Реставрация и консервация на старинни обекти и паметници на културата

ЕТ "Димитър Костурков" - Пловдив


Представяне


Фирмата ЕТ " Димитър Костурков" е регистрирана по търговския закон с Решение N 4372/1994 г. с предмет на дейност "Реставрация и консервация на паметници на културата; ремонти, преустройство и ново строителство". Управителя на фирмата има богат опит в тази дейност, тъй като от 1973 г. до 1992 г. е работил като технически ръководител в Национален Институт за паметниците на културата - филиал Пловдив и е изпълнявал рестaврационно-консервационни и строително-ремонтни работи на обекти от антична, отоманска, възрожденска и раннобуржоазна епоха от национално и местно значение в Старозагорски окръг. От 1992 г. до 1995 г. работи в строителна фирма "СМР - Митрушев" Пловдив, като организатор, а след тази дата като самостоятелна фирма за реставрация и реконструкция на обекти.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По -значими обекти изпълнени под мое ръководство са: Ранно християнски комплекс и "Ески Джамия" - Ст. Загора, Бакалова къща - преустроени за нуждите на ОСИК, Балабанова къща - за музей, Салабашева къща - за Представителство на НТС в Стара Загора; Палазова къща - Казанлък - за ритуален дом. Къща на Братя Стоилови - за съвет на културата; Етнографски комплекс - кв. Кулата - Казанлък и много други в окръга. В Пловдив от 1993 до 1995 г. - Преустройство на "Машкомплект" в "Телерпрес";

Къща на Белчеви - за самостоятелни магазини и офиси и зъболекарски кабинети; Сграда на ул. "Княз Александър Батенберг" 3 - за магазини и офиси.

През 1996-97 г. - Реконструкция на фасадите и декоративни мазилки на общински Драматичен театър - гр. Стара Загора. През 1998 г. участвах като подизпълнител в Проект "Красива България". През 1999 - 2001 г. работих като технически ръководител - консултант по реставрация на Данчова къща - Стария Пловдив.

2001 г. - Ремонт покрив на Музей "Васил Левски" - гр. Карлово.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2001 г. - По проект "Красива България": Ремонт фасади и покриви на Исторически музей - гр. Карлово.

От 2001 г. до 2003 г. изпълнявах длъжността - търговски помощник на "Реставрация" ЕАД - филиал Пловдив.

През 2003 г. фирмата ми изпълни следните обекти:
Реставрация и консервация на стенописи и дървени дограми главни фасади на Антова къща - град Пловдив; Етнографски музей - Асеновград - реставрация на стенописи и покривни работи; Бухалов хан - Карлово - етап от реставрацията на къщата.


Димитър Костурков
0888 733 641

 

ЕТ "Димитър Костурков" - Пловдив работи в консорциум с ЕТ "Ренесанс-Емил Хранов" - ПловдивПредставяне на ЕТ "Ренесанс-Емил Хранов" - Пловдив


ЕТ "Ренесанс" е регистрирана по търговския закон с решение N 9047 от 6.12.1993 г. Фирмата е член на Съюз на реставраторите и консерваторите и е вписана в регистъра на занаятчийските предприятия с предмет на дейност "Реставрация и консервация на паметници на културата".

Специализирана е и извършва консервационно-реставрационни работи, ремонтни работи, преустройства и ново строителство.

Собственикът на фирмата има богат опит в извършването на реставрационно строителство тъй като от 1971 г. до 1993 г. работи като пряк технически ръководител към "Национален Институт за паметниците на културата" - филиал Пловдив.

В този период под негово ръковдство на територията на градовете Карлово, Сопот, Клисура, Калофер и Хисар са реставрирани редица възрожденски обекти от местно и национално значение. По-значими от тях са:

"Къща - музей Христо Ботев"; "Даскал Ботевото училище" и "Историко - етнографски комплекс - кв. 38" в гр. Калофер; "Градски исторически музей"; "Музей Васил Левски"; "Копринаровата къща" - гр. Карлово; "Къща музей Иван Вазов" и "Девически метох" в гр. Сопот; "Храм Паметник" гр. Шипка и др.

След основаването, фирмата продължава тази си дейност и работи като изпълнител на "Драматичен театър - декоративни мазилки, пластики, фасади" - град Стара Загора, "Църква Успение Богородично" - реставрация на камбанариите - гр. Клисура, "Музей Васил Левски" - ремонтно реставрационни работи и химическа обработка на дървесината - гр. Карлово; "Зоева къща - ремонтно реставрационни работи" - гр. Карлово - частен инвеститор и други. По проект "Красива България" фирмата е изпълнила четири проекта - "Павурджиева къща" и "Църква Успение Богородично" гр. Клисура, Археологически комплекс "Понеделник пазар" и "Римски Аквадукт" в гр. Пловдив.

Камбанарията на църква "Свети Никола" - гр. Карлово - фасадна реставрация; Църква "Свети Спас" - град Сопот - фасадна реставрация и покривни работи; Синагога ЦИОН - гр. Пловдив - вътрешни мазилки, дърводелски работи, художествено-декоративно изписване цялостно по стени и тавани; Старинен Пловдив - "Къща Недкович" - ремонтно-реставрационни работи; "Къща на Хиндлиян" - ремонтно-реставрационни работи и декоративно изписване.

ЕТ "Ренесанс" разполага със:
- собствен автотранспорт - леко и тежко товарен;
- малка механизация - хоспел, варомешалка, ударно-пробивни инструменти;
- фасадно скеле, куфражни платна
- добре подготвени работници и специалисти за извършване на реставрационни работи, ремонти и ново строителство

Управител: Емил Хранов

 За контакти:

Димитър Костурков
телефон 0888 733 641

{START_COUNTER}